по-русски
Meklēšana interneta veikalā:
Meklēt
Sākuma lapa - Atteikuma tiesības

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

 

I. Atteikuma tiesības:


1.
Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs rakstiski pa pastu vai pa e-pastu, sūtot speciālo, tādam nolūkam paredzēto vedlapu.

4.Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, jums veidlapa jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


II. Atteikuma radītās sekas:


5.
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs saņēmsim no Jums atgriezto preci.

6. Jums preces jānodod www.dataleks.lvveikalā bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz biroju, izmantojot kurjerpastu, pardevējs konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē.

7. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

8. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Pārdevējs lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizēt uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēst aizsargplēves, ieslēgt preci, neievietojot SIM karti un neveikt zvanus, nesinhronizēt datus utt.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:


12.
Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

  • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

13.Pirkuma līguma kopijas interneta veikals neuzglabā.

14.Interneta vietnē www.dataleks.lv r ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
15.Interneta veikalā www.dataleks.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar veikalu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

 

 

Sudzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība

 

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Neļķu iela 14, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

 

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

 

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

 


Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 

-http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

 

-http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 

-https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage SIT platforma strīdu risināšanai tiešsaitē


Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 (Noteikumi par distances līgumu), saglabāt kā .PDF datni

Dataleks.lv internetveikala noteikumi par atteikuma tiesībam, saglabāt kā .PDF datni

Dataleks.lv internetveikala atteikuma veidlapa, saglabāt kā .PDF datni